منابع انرژی

صرفه جویی در انرژی

براى صرفه جویی در مصرف انرژی چه کاری می توانيم انجام دهيم؟ تفاوت بین حفظ انرژی و بهره ورى از انرژی چیست؟

همه از انرژی استفاده می کنند
افراد برای حمل و نقل ، آشپزی ، گرمایش و سرمایش اتاق ها ، ساخت ، روشنایی ، سرگرمی و بسیاری موارد دیگر از انرژی استفاده می کنند. انتخاباتی که مردم در مورد نحوه استفاده از انرژی انجام می دهند – خاموش کردن ماشین آلات هنگام استفاده از آنها یا تصمیم به خرید وسایل نقلیه با سوخت و وسایل کارآمد با انرژی – بر محیط و زندگی افراد تأثیر می گذارد.
بهره وری از انرژى و حفاظت از آن متفاوت هستند اما مرتبط به هم هستند
اصطلاحات بهره وری انرژی و صرفه جویی در انرژی دارای معانی مشخصی هستند:
بهره وری انرژی با استفاده از فناوری هایی است که برای انجام همان عملکرد به انرژی کمتری نیاز دارد. استفاده از یک لامپ نوری (LED) یا یک لامپ کم نور (CFL) که به انرژی کمتری نسبت به یک لامپ رشته ای نیاز دارد برای تولید همان میزان نور ، نمونه ای از بهره وری انرژی باشد.
صرفه جویی در مصرف انرژی هرگونه رفتاری است که منجر به استفاده از انرژی کمتری می شود. مثلاً خاموش کردن چراغ ها هنگام خروج از اتاق و بازیافت قوطی های آلومینیومی هر دو روش نمونه اى صرفه جویی در مصرف انرژی هستند.